Sáddes munnje 10 pára nuvttohiid, buoremus sorttas!

«En «samelook» var i vinden og i Guovdageaidnu satset samiske kvinner friskt på lage duogji-artikler for et større, overlokalt marked. Skaller, helst lyse var mest populære. 1. desember 1965 åpnet Samehusfliden A/L dørene og ble en suksess – så lenge det varte.» 

695px-Seahkohat_-_Skaller_av_brunt_og_hvitt_leggskinn_av_rein

Foto: Várjjat Sámi Museum/Varanger Samiske Museum

Grete Gunn Bergstrøm, arkivar ved Samisk arkiv / Sámi Arkiiva har skrevet artikkelen «Vennligst send 10 par skaller, prima vare!» om Samehusfliden A/Ls arkiv. Artikkelen er publisert i Arkivmagasinet nr. 1/13.

Samehusfliden A/Ls arkiv oppbevares i Kautokeino, og det dokumenterer utviklingen av samisk duodji som en moderne salgsnæring. Samehusfliden A/L startet med å omsette samisk husflids- og brukskunst og enkle suvenirartikler, laget av samer, 1.12.1965. Den var lokalisert i Guovdageaidnu-Kautokeino og effektuerte etter hvert bestillinger fra hele landet.

Les mer om dette Arkivmagasinet 1/13