Min birra

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit (vuođđuduvvon 2010 ja namma mearriduvvui ođđajagimánus 2014), lea arkiivafágalaš fierpmádat ásahusaide ja organisašuvnnaide mat seailluhit arkiivamateriála Finnmárkkus.

Neahttafierpmádaga váldodoaibma lea fuolahit priváhtaarkiivvaid, muhto doaibmá maid ráđđeaddin buot arkiivafágalaš áššiin beroškeahttá makkár. Neahttafierpmádat lea buohkaid várás geat háliidit seailluhit priváhtaarkiivvaid Finnmárkkus.

 Finnmárkkuarkiivvas leat čuovvovaš ásahusat mielde: