Gulahallanolbmot

Dáppe gávnnat miellahttuásahusaid gulahallanolbmuid.

Finnmark fylkesbibliotek Helena Maliniemi –  koordinator
tlf. 902 17 538 helena.maliniemi@ffk.no
 Sámi Arkiiva – Samisk arkiv Grete G. Bergstrøm – arkivar
tlf. 78 44 85 60 greber@arkivverket.noNils Jørgen Nystø – seniorrådgiver
tel. 78 44 85 60  nilnys@arkivverket.no
Statsarkivet i Tromsø   Harald Lindbach – konst. statsarkivar
haraldin@arkivverket.no
Interkommunalt arkiv Finnmark    Gunnhild Engstad – arkivsjef
tlf. 926 78 490 gunnhild@ikaf.no