Aksel Olsen

Arkivnavn Aksel Olsen – arkivet
Arkivskaper Aksel Olsen
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Aviser, brosjyrer, kopier av kommunedokumenter
Tidsperiode 1923-1957
Type virksomhet Personarkiver, manuskripter
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,3 hm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/no/sor-varanger/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord