Norges dokumentarv

Nå kan du nominere dokumenter, fotografier, manuskripter, film og lydopptak fra Finnmark til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 20. juni.

Norges dokumentarv (lansert i 2012) er den norske delen av UNESCO´s Memory of the world –program, og skal synliggjøre kulturarv i Norge i form av blant annet dokumenter, fotografier, manuskripter og audiovisuelt materiale. Det er allerede innførsler som omhandler Finnmark, blant annet  Rettsprotokoller fra arkivet til Sorensskriveren i Finnmark 1620-1813 og Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914 som begge finnes bevart ved Statsarkivet i Tromsø.

Søkerveiledningen og en oversettelse av nominasjonsskjemaet er også tilgjengelig på nord-samisk. Mer informasjon fins på http://kulturradet.no/vis-mowartikkel/-/asset_publisher/Tsp2/content/aktuelt-apent-for-nominasjoner-til-norges-dokumentarv (og www.facebook.com/dokumentarv).

Det er utarbeidet et eget elektronisk nominasjonsskjema. Nominasjoner som ikke sendes inn gjennom det elektroniske skjemaet vil ikke bli vurdert.

Det er viktig å lese søkerveiledningen før du begynner å fylle inn det elektroniske skjemaet, og vi anbefaler at man orienterer seg om hvilke innførsler som allerede finnes på Norges dokumentarv.

Last ned søkerveiledningen

Her finner du elektronisk nominasjonsskjema

For mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver Haakon Vinje i Kulturrådet: haakon.vinje@kulturrad.no eller tlf. 21 04 59 61

Norges dokumentasjonsarv 2014

Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fosheim viser rettsprotokollene fra Sorenskriverens i Finnmark for perioden 1620-1813. De er også publisert både vitenskapelig ved Liv Helena Willumsens doktoravhandling og gjennom Steilneset Minnested i Vardø. Foto: Hannele Fors

Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fosheim viser rettsprotokollene fra Sorenskriverens i Finnmark for perioden 1620-1813. De er også publisert både vitenskapelig ved Liv Helena Willumsens doktoravhandling og gjennom Steilneset Minnested i Vardø. Foto: Hannele Fors

Besøk i statsarkivet_rettsprotokoll_nærbilde_stående