Spennende og interessant fagseminar om immateriell kultur

Finnmarksarkivenes årlige samling og fagseminar ble holdt i Kirkenes 20.5.-21.5. Seminaret var fylt med gode foredrag og hyggelig samvær. Seminaret samlet 30 deltakere fra museer, arkivinstitusjoner, bibliotek og andre kulturverninstitusjoner i fylket.

Arkivkonferanse i Kirkenes 20.-21.5.2014

Fagseminarets deltakere. Foto: Hannele Fors

Seniorrådgiver Haakon Vinje fra kulturrådet åpnet seminaret med sitt foredrag om Kulturrådets arbeid med immateriell kultur. Les mer om Kulturrådet her http://kulturradet.no/immateriell-kulturarv .
I tillegg fortalte han om Norges dokument arv (UNESCOs Memory of the World-program ) og påminnet deltakere om fristen for årets nominasjonsrunde 20. juni.
Her kan du lese mer om Norges kulturarv  http://kulturradet.no/norges-dokumentarv og nominasjonsrunde Norges dokumentasjonsarv 2014

Steinar Wikan, pensjonert forsker, formidler og forfatter. Foto: Hannele Fors

Steinar Wikan, pensjonert forsker, formidler og forfatter. Foto: Hannele Fors

Steinar Wikan fra Kultur og natur Svanvik er pensjonert men fremdeles en svært aktiv forsker, forfatter og formidler i grenseområdet Norge, Finland og Russland. Han fortalte om sin omfattende samling av tradisjonsmateriale som han har samlet inn.

Irene Andressen, seniorrådgiver i kvensk stedsnavntjeneste ved Språkrådet og forsker i kvensk språk. Hun fortalte om kvenske stedsnavn som en viktig del av den immaterielle kulturarven i Nord-Norge. Her finner du linken til den omfattende databasen om kvenske stedsnavn http://www.kvenskestedsnavn.no/

Seniorrådgiver Irene Andreassen snakket om kvenske stednavn. Seniorrådgiver Haakon Vinje fortalte blant annet om Norsk dokumentarv. Foto: Hannele Fors

Seniorrådgiver Irene Andreassen snakket om kvenske stednavn. Seniorrådgiver Haakon Vinje fortalte blant annet om Norsk dokumentarv. Foto: Hannele Fors

Esben Søyland Bakjord og Cyrille Nolin er jurister ved Nasjonalbiblioteket. Deres innlegg handlet om avtaler ved mottak av lydmateriale. De gav en introduksjon til opphavsrett og gikk dypere inn i temaer om bruk av opphavsrettslig beskyttede verk, regler i ABM-sektoren og avtaler og publisering av lyd- og filmmateriale på Internett.

Juristene ved Nasjonalbiblioteket Cyrille Nolin og Esben Bakjord. Foto: Hannele Fors

Juristene ved Nasjonalbiblioteket, Cyrille Nolin og Esben Bakjord. Foto: Hannele Fors

Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør ved Nasjonalbibliotekets avdeling Mo i Rana. Foto: Hannele Fors

Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør ved Nasjonalbibliotekets avdeling Mo i Rana. Foto: Hannele Fors

Etterpå delte Marion Sørensen, daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Finnmark sine erfaringer i arkiv og åndsverksloven.

Avdelingsleder Jonny Edvardsen ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana begynte seminardag 2 med foredrag om Metadata for gjenfinning og bevaring.

Alexander Lindbäck, katalogansvarlig ved Norsk Folkemuseum, også kjent som lydtekniker og musiker, viste i sitt foredrag eksempler på hvordan lyd og film bevares ved Norsk Folkemuseum.

Arkivar Grete Gunn Bergstrøm fra Samisk arkiv fortalte om vern av urfolks immateriell kulturarv blant annet om viktige vokalarkiver fra hele Sápmi. Du kan lese mer om dette her: http://kulturradet.no/museum-arkiv-kulturvern/vis-artikkel/-/asset_publisher/02cG/content/aktuelt-onsker-bedre-oversikt-over-samisk-kultur

Katalogansvarlig Alexander Lindbäck fra Norsk Folkemuseum. Foto: Hannele Fors

Katalogansvarlig Alexander Lindbäck fra Norsk Folkemuseum. Foto: Hannele Fors

Konservator Ingvild B. Pettersen fra Varanger Samisk Museum holdt seminarets siste innlegg. Hennes foredrag handlet om digitaliseringsprosjekt av lydfiler i Nuorttanaste / Jon Ole  Nilsen – arkivet.

Rett etter seminaret ble det holdt årsmøte for Finnmarksarkivene.

Arkivar Grete G. Bergstrøm fortale om vern av urfolks immateriell kultur. Foto: Hannele Fors

Arkivar Grete G. Bergstrøm fortalte om vern av urfolks immateriell kultur. Foto: Hannele Fors

Utflukten gikk til Grenselandsmuseet og Saviomuseet hvor deltakerne fikk en omvisning.

Her finner du presentasjoner fra fagseminaret:

Haakon Vinje: Kulturrådets arbeid med immateriell kultur pdf

Irene Andreassen: Kvenske stedsnavn som en viktig del av immateriell pdf

Jonny Edvardsen: Metadata for gjenfinning og bevaring pdf

Alexander Lindbäck: Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum. pdf

Grete Gunn Bergstrøm: Urfolks immaterielle kulturarv ved Sámi Arkiiva pdf

Ingvild B. Pettersen: Digitalisering av lydfiler fra J.O.Nilsen Nuorttanaste-arkivet pdf

Fornøyde deltakere: Marion Sørensen, Mårten Gustafsson og Isabel Cunen Rynnimg. Foto: Hannele Fors

Fornøyde deltakere: Marion Sørensen, Mårten Gustafsson og Isabel Cunen Rynning. Foto: Hannele Fors