Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fellesprosjekter. Den bidrar også til planlegging av nettverkssamlinger. Arbeidsgruppen forbereder saker til nettverkssamlingene.

Følgende personer hører til arbeidgruppe:

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe i mars 2016. Fra venste:  Gunnhild S. Engstad (IKA Finnmark), Grete Gunn Bergstrøm, (Samisk arkiv), Svein-Olaf Nilssen (Statsarkivet i Tromsø), Helena Maliniemi (Finnmark fylkesbibliotek) og Margrethe Vars (RidduDuottarMuseat). Foto: Jorun I. Jakola

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe i mars 2016. Fra venste: Gunnhild S. Engstad (IKA Finnmark), Grete Gunn Bergstrøm, (Samisk arkiv), Svein-Olaf Nilssen (Statsarkivet i Tromsø), Helena Maliniemi (koordinator, Finnmark fylkesbibliotek) og Margrethe Vars (RidduDuottarMuseat). Foto: Jorun I. Jakola

Svein-Olaf Nilssen, Statsarkivet i Tromsø
Grete Gunn Bergstrøm og Nils Jørgen Nystø, Samisk arkiv
Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark
Margrethe Vars, RDM-Karasjok
Helena Maliniemi, Finnmark fylkesbibliotek

Vara: Synnøve Eikeland Fotland, Varanger Museum, avd. Vardø

Møtereferater:

Møte 31.5.2012
Møte 22.1.2014
Møte 21.1.2015
Møte 21.8.2015
Møte 2.3.2016