Arbeidsgruppe og møter

Arbeidsgruppen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fellesprosjekter. Den bidrar også til planlegging av nettverkssamlinger. Arbeidsgruppen forbereder saker til nettverkssamlingene.

Følgende personer hører til arbeidgruppe:

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe i mars 2016. Fra venste: Gunnhild S. Engstad (IKA Finnmark), Grete Gunn Bergstrøm, (Samisk arkiv), Svein-Olaf Nilssen (Statsarkivet i Tromsø), Helena Maliniemi (Finnmark fylkesbibliotek) og Margrethe Vars (RidduDuottarMuseat). Foto: Jorun I. Jakola

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe i mars 2016. Fra venste: Gunnhild S. Engstad (IKA Finnmark), Grete Gunn Bergstrøm, (Samisk arkiv), Svein-Olaf Nilssen (Statsarkivet i Tromsø), Helena Maliniemi (koordinator, Finnmark fylkesbibliotek) og Margrethe Vars (RidduDuottarMuseat). Foto: Jorun I. Jakola

  • Helena Maliniemi, Finnmark fylkesbibliotek (leder)
  • Grete Gunn Bergstrøm og Nils Jørgen Nystø, Samisk arkiv
  • Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark IKS
  • Harald Lindbach, Statsarkivet i Tromsø
  • Synnøve Eikeland Fotland, Varanger Museum IKS
  • Tove Johansen, Museene for kystkultur og gjenreisning IKS
  • Claus Pettersen, Tana og Varanger museumssiida
  • Lena Kalstrøm, Alta museum
  • Margrethe Vars, RDM-Karasjok

Møtereferater:

Møtet 31.5.2012
Møtet 22.1.2014
Møtet 21.1.2015
Møtet 18.11.2015
Vedlegg til referat PP_samfunnsanalyse_Norut
Møtet 21.8.2015
Møtet 2.3.2016
Møtet 31.8. 2016
Møtet 19.10.2016
Møtet 9.12.2016
Vedlegg til referat 9.12. Infoskriv
Møtet 25.1. 2017
Møtet 23 3. 2017
Møtet 1.9. 2017
Møtet 24.1.2018
Møtet 30.8. 2018
Vedlegg 1 til referatet møte 30.8.
Vedlegg 2 til referatet møte 30.8.

Referat møtet i Alta 22.-23.1.2019
Referat Nettverksmøte for Finnmarksarkivene Kautokeino 29.-30.8. 2019
Arkivarbeid på Tana museum (Claus A. Pettersen)
Presentasjon Folkeaksjonsarkivet (Lena Karlstrøm fra Alta museum)