«Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet»

Tromsø bys befolkning ble mer enn doblet i løpet av et par hektiske uker i oktober / november 1944. Bare fra Finnmark var det på det meste 75 000 flyktninger. Hva skjedde da så mange mennesker ble drevet på flukt?

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms har produsert utstillingen «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet». Utstillingen markerer 70 års-minnet for frigjøringen av Øst-Finnmark, brenningen og evakueringen av Finnmark og Nord-Troms.

Tromsø var hovedtransitthavn for de evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms. Foto: Tromsø Museum – UIT Norges arktiske universitet

Tromsø var hovedtransitthavn for de evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms.
Foto: Tromsø Museum – UIT Norges arktiske universitet

Gjenreisningsmuseets auditorium fylles med informasjon, arkivdokumenter og bilder som formidler hendelsene, myndighetenes hastige organisering i en kaotisk situasjon og tidsvitners beretninger.  Utstillingen søker å gir nye perspektiver på hendelsene, og er basert på museets egen forskning.

Gjenreisningsmuseet har laget utstillingen i to eksemplarer. Det ene står på Gjenreisningsmuseet frem til sommeren 2015, mens det andre tilbys som vandreutstilling.
Interesserte kan kontakte museet  post@gjenreisningsmuseet.no  Tlf.: 78402930

Gjenreisningsmuseet har  også publisert en artikkel om utstillingen i Levende Historie nr. 2 – 2014. Artikkelen er skrevet av konservator Nina Planting Mølmann og konservator Heidi Stenvold – du kan lese artikkelen her.

 

Reglement for evakuerende under opphold i Tromsø. Arkiv: Gjenreisningsmuseet

Reglement for evakuerende under opphold i Tromsø.  Arkiv: Gjenreisningsmuseet

Evakuerte i Tromsø på kaia. Foto: Tromsø Museum – UIT Norges arktiske universitet

Evakuerte i Tromsø på kaia. Foto: Tromsø Museum – UIT Norges arktiske universitet

 

Mot denne matkupongen fikk man servert middag på Sagatun cafe i Tromsø under evakueringen. Arkiv: Gjenreisningsmuseet.

Mot denne matkupongen fikk man servert middag på Sagatun cafe i Tromsø under evakueringen.
Arkiv: Gjenreisningsmuseet.