O. Lundene

Firmaet ble opprettet av slaktermester O. Lundene. Virksomheten omfattet slakteri, pølsemakerforretning og kolonialforretning. Firmaet drev også fiskematproduksjon. Arkivmateriale etter firmaet oppbevares ved Vardø Museum.

Arkivnavn O. Lundene med utsalg
Arkivskaper O.Lundene
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Kassabøker og regnskapsprotokoller, regningsbilag
Tidsperiode 1949 – 1961
Type virksomhet Slakteri, pølsemakerforretning, fiskematproduksjon og kolonialforretning.
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –