Finnmarks sanitetshistorie digitaliseres med Kulturfondsstøtte

Nå skal 100 år med arkiv etter fylkets største kvinneorganisasjon på internett, og med det får alle en unik innsikt i det viktige arbeidet sanitetsforeningene har gjort i Finnmark.

Finnmark fylkesbibliotek har fått 110.000 kr. i støtte fra Kulturfondet til å digitalisere arkivmateriale etter sanitetsforeningene i Finnmark. Dette prosjektet omfatter fylkeslaget NKS Finnmark og dets 10 lokallag, hvorav Vadsø sanitetsforening er det eldste, opprettet i 1909. Alle lagene har eksistert over lang tid og har stor betydning både som historisk kilde og samtidsdokumentasjon. Sanitetsforeningen har vært fylkets største kvinneorganisasjon med rundt 70 lokale foreninger. I dag er antall lokallag redusert kraftig på grunn av synkende medlemstall og lite nyrekruttering.

Tilgjengeliggjøring på internett er naturligvis en viktig del av prosjektet. Gjennom dette blir disse kildene lett tilgjengelig for alle, noe som har ekstra betydning for folk i Finnmark, hvor avstandene er store. Noe av materialet er skjermet fra offentlighet på grunn av personsensitive opplysninger og kan naturligvis ikke legges på nettet.  Dette gjelder blant annet pasientjournalen fra Vadsø sanitetsforenings fødehjem.

Publisering skal først og fremst gjøres via den nasjonale arkivportalen http://www.arkivportalen.no/side/forside og den europeiske internettportalen http://www.europeana.eu/ , hvor man kan søke i historiske kilder fra hele Europa.

Sanitetsforeningene har vært viktige nøkkelorganisasjoner i lokalsamfunnene i Finnmark og har satt sitt preg på utviklingen av dem. Arbeidet har ikke bare vært rettet mot kvinner, men også mot barn og unge, eldre, syke, vanskeligstilte og andre sårbare grupper. Derfor dokumenterer sanitetsarkivene en stor mengde mennesker i ulike alders- og samfunnsgrupper. De forteller om skjebnene til mange mennesker i ulike livssituasjoner og tidsepoker før, under og etter andre verdenskrig.  Arkivene dokumenterer også medlemmenes historie.

Sanitetsforeningen representerer en organisasjon som også har vært med på å bygge opp helsestellet i fylket, med sine helse- og kontrollstasjoner, sykehus og fødehjem, samt opprettelse av helsehus og badstuer. Sanitetsforeningene har hatt ansvaret for feriekolonier som ble viktige avlastningssteder for slitne husmødre og underernærte barn. I en møteprotokoll fra 1935 kan en lese at kvinnene og barna reiste «blodfattige og svekket fra byen», men kom «tykke og trivelige» tilbake.

Sanitetsforeningen kontrollstasjon i Karasjok. Arkiv: NKS Finnmark

Sanitetsforeningen kontrollstasjon i Karasjok.
Arkiv: NKS Finnmark