Det krigshistoriske samlearkivet

Det krigshistoriske arkivet ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger er skapt av Johan B. Siira og Erik Bolstad.

Arkivnavn Det krigshistoriske samlearkivet 
Arkivskaper Johan B. Siira og Erik Bolstad
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Foto, intervjuer, brev, kopier av artikler, kart   osv.
Tidsperiode
Type   virksomhet Kildesamling
Sted /   område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 1,7 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Noe scannet
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/no/sor-varanger/
Spesielle bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)

Stikkord