Axel Borgen-arkivet

Det var under sitt arbeid 1955-58 med det første utkast til bygdebok for Sør-Varanger at pensjonert rektor Axel Borgen (1887-1974) startet et organisert innsamlingsarbeid av bilder fra Sør-Varanger. De oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger og går under navnet “Borgen-samlingen”. Samlingen består ca. 800 bilder og var grunnstamme for billedutvelgelse under arbeidet med “Sør-Varangers Historie” (1979). Samlingen består også manuskripter og annet kildemateriale.

Arkivnavn Axel Borgen – arkivet
Arkivskaper Axel Borgen
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Fotosamling, manuskripter og kildemateriale
Tidsperiode 1923-1957
Type   virksomhet Personarkiver, manuskripter
Sted /   område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Sortert og katalogisert
Omfang 800 fotografier, samt 3, 5 hyllemeter arkivmateriale
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Manuskriptene (0,8 hyllemeter) er digitalisert
Oppbevarings-/deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger https://www.varangermuseum.no/
Spesielle   bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)

Stikkord