Vevekunsten ved Grenselandsmuseet

utstilling 1

Utstilling ved Grenselandsmuseet.
Foto: Varanger Museum, avd. Sør-Varanger

Grenselandsmuseet ved Varanger museum har laget en utstilling om Matter og filleryer. Utstillingen forteller om mattevevingens historie. Mattevevingen startet på århundreskiftet da det ble vanlig å male tregolv i bolighus og ferdigkjøpte tekstiler ble lettere å skaffe til veie. Vevestoler fikk nye oppgaver i produksjon med å lage golvtepper fra gamle og avlagte klær.

Alle hadde ikke mulighet til å skaffe sin egen vevstol. Det var de lokale kvinnelag som husflidslagene og bonde- og småbrukerlagenes kvinnegrupper som kunne drive utlån av disse. Dette kommer frem i utstillingen hvor det blant annet er benyttet arkivmateriale etter Sør-Varanger bonde- og småbrukerslagets kvinnegruppe.

Den opprinnelige vevekunsten er også formidlet via de utstilte vevestoler og fotografier, presentasjon av lokale mattevevere og deres arbeid.

Filleryer til tør utenfor Kretssykekassens kontor i Kirkenes antakelig på 1920-tallet. Foto: Varanger Museum, avd. Sør-Varanger-

Filleryer til tørk utenfor Kretssykekassens kontor i Kirkenes antakelig på 1920-tallet.
Foto: Varanger Museum, avd. Sør-Varanger.

Stikkord