Hjelmen Fiskesamvirke / Peder Pedersen

Arkivet til Hjelmen Fiskesamvirke oppbevares ved Museene for kystkultur og gjenreisning, avd., Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Peder Pedersen-arkivet
Arkivskaper Peder Pedersen (Hjelmen fiskarsamvirke)
Arkivref. (id) GMA 8/08
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type   materiale, evt. også innholdstype Brev og regnskapbilag
Tidsperiode 50-tallet
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Kårhamn
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)