Nettverkets oppgaver

Bidra til at den unike arkivbestanden i fylket er forsvarlig oppbevart og er tilgjengelige for alle brukerne.

Sørger for at brukerne får oppdatert informasjon om arkivenes innhold og oppbevaringssted slik at brukerne anser arkivkildene som attraktive og hensiktsmessige.

Bidrar også til arkivfaglig kompetansestyrking og -overføring innenfor ordning og katalogisering, samt bruk av nasjonale verktøy til registering og publisering på Internett.

Utvikling av felles faglige standarder, drøfting av magasin- og depotsituasjon og samarbeid om spesielt krevende arkiv er viktige oppgaver for nettverket.

Gjennomføring av den overordnede bevaringsplanen og oppfølging av samhandlingsplanen for privatarkiv i Finnmark (forandringer i arbeidsfordeling og oppdateringer) hører naturlig inn under nettverkets ansvarsområde.