Næringsselskap A/S Hasvik

Arkivnavn Næringsselskap A/S Hasvik
Arkivskaper Næringsselskap A/S Hasvik
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1991 – 1992
Type virksomhet Næringsvirksomhet
Sted/område Hasvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord