Narvesen Berlevåg

Arkivet er oppbevart ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Narvesen Berlevåg
Arkivskaper Narvesen Berlevåg
Arkivref.   (id) A-22
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kladdebok, sakspapirer ang. Narvesen kiosk
Tidsperiode
Type virksomhet Handel
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En pakke
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet er fra perioden da Alma Johnsen var daglig leder kiosken

 

Stikkord