Landhandel Porsanger

Arkivet til landhandel Porsanger oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Landhandel Porsanger
Arkivskaper Landhandel Porsanger
Arkivref. (id) GMA  59/06
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Varebeholdningsbok, lytteravgiftbok, regningsbilag.
Tidsperiode 1950 – 1957
Type virksomhet Handel
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord