Landhandel Opdahl

Firmaet ble etablert i 1927 i Nyborg (i Nesseby kommune) av Edvard Opdahl. Han drev også bakerforretning og kafevirksomhet. Forretningen omfattet også oppkjøp av multer og vilt, samt huder og skinn.  Opdahls datter Elisabeth Johanne Opdahl overtok forretningene etter sin far.

Arkivnavn Landhandel Opdahl
Arkivskaper Landhandel Opdahl
Arkivref. (id) A-1136
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivet består av fotografier og arkivalia, blant annet personlige brev og postkort, personlige dokumenter til Edvard, Hans, Agnes og Johanne Opdahl. Arkivet består også kontobøker og regnskapsbilag, korrespondanse og saksdokumenter etter Opdahl kafé, Opdahl Bakeri og Opdahl Landhandel.
Tidsperiode 1905-1994
Type virksomhet Handel
Sted /område Nyborg i Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang 0,8 hyllemeter
Arkivliste A-0136 Landhandel Opdahl
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger https://fylkesbibliotek.tffk.no/foto-og-privatarkiv/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord