Landhandel A.O.Gunnari

Forretningen i Bugøyfjord ble startet i 1875 av Thomas Gunnari og ble overtatt av hans sønn A.O. Gunnari. Virksomheten omfattet eksport av reinkjøtt, vilt, tørrfisk, tran, laks og multegrøt, samt landshandelsvarer. Arkivet til firmaet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Landhandel A.O. Gunnari
Arkivskaper Landhandel A.O. Gunnari
Arkivref.   (id) A15/2002
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kvitteringsbøker, regningsbilag
Tidsperiode 1940 – 1954
Type  virksomhet Handel
Sted / område Sør-Varanger, Bygøyfjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord