Konfeksjon og sko

Arkivmateriale til firmaet Konfeksjon og sko i Berlevåg oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Konfeksjon og sko
Arkivskaper Firma Konfeksjon og sko
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter, kassabøker
Tidsperiode  –
Type virksomhet Handel
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord