Karasjok samvirkelag

Firmaet ble opprettet i 1945.  Arkivet oppbevares ved Interkommunalt arkiv i Finnmark. 

Arkivnavn Karasjok Samvirkelag
Arkivskaper Karasjok Samvirkelag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1949 – 1956
Type virksomhet Handel
Sted / område Karasjok
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord