Fiskeforretning Hjalmar og Evald Valen

Firmaet ble opprettet i Litlefjord i Måsøy 1933 av Hjalmar Valen, som drev firmaet sammen med sønnen Evald. Bedriften drev med oppkjøp av fisk, produksjon av fisk og ferskfiskproduksjon.

Arkivnavn Fiskeforretning Hjalmar og Evald Valen
Arkivskaper Fiskeforretning Hjalmar og Evald Valen
Arkivref. (id) GMA 14/98
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoll for ankomne gods
Tidsperiode  –
Type virksomhet Fiskeoppkjøp, produksjon av fiskeprodukter, ferskfiskeksport
Sted / område Litlefjord i Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord