Firmaet Magny Olsen

Damekonfeksjonsforretning Magny Olsen ble opprettet i 1928 i Sør-Varanger. Magnys ektemann Arild Lund overtok forretningen. 

Arkivnavn Firmaet Magny Olsen
Arkivskaper Firmaet Magny Olsen (og Arild Lund manufakturforretning)
Arkivref.  (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen) Postkvitteringsbok, regnskapsbilag, regnskapsbøker, kontobøker, dagbøker, hovedbøker, kassabøker, korrespondanse og saksdokumenter
Type materiale, evt. også innholdstype Norsk
Tidsperiode 1945 – 1965 / 1980-tallet
Type  virksomhet Handel
Sted /område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang Ca. 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord