Firmaet Gullik Gulliksen

Handelsmann Gullik Gulliksen etablerte butikk i Vadsø i 1864. Etter hans død i 1905 overtok kjøpmann Martin Iversen, tidligere betjent hos ham, forretningen under firmanavn G. Gulliksen Eftf. & sønn. 

Arkivnavn Firmaet Gullik Gulliksen
Arkivskaper Gullik Gulliksen
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1031
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Hoved- og kassabok
Tidsperiode 1897 – 1906
Type virksomhet Handel
Sted /område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste A-0031 Firmaet G. Gulliksen 1897-1906
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord