Firmaet Caspara Hagerup Næss

Caspara Hagerup Næss var utdannet i mote- og broderibransjen og grunnla forretning i Berlevåg i 1925. Bedriften solgte motevarer, broderier, manufakturer og kranser. Arkivet etter firmaet oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Firmaet Caspara Hagerup Næss
Arkivskaper Caspara Hagerup Næss
Arkivref. (id) A-27
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Varelagerbøker, kassaoppgjørsbøker
Tidsperiode 1946 – 1964
Type virksomhet Handel
Sted /område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei, For fotografier se http://www.digitaltmuseum.no/search?query=Caspara+hagerup+N%C3%A6ss&js=1
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord