Firmaet Brødrene Buck

Kassabok fra 1812 etter den mektige handelsslekten i Hammerfest er ett av de eldste arkivstykkene ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Firma Brødrene Buck
Arkivskaper Brødrene Buck
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1032
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Kassabok med regningsbilag
Tidsperiode 1812 – 1818
Type virksomhet Handel
Sted /område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste  A-0032 Firmaet Brødrene Buck 1812-1818
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Kassabok, samt vedleggene
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord