Feddersen & Nissen

Feddersen & Nissen er et tidligere handelshus i Hammerfest, grunnlagt av Anders Rambech Nissen i kompaniskap med Franz Heinrich Feddersen i 1861. Feddersen & Nissen var et handelshus i Hammerfest som gjennom generasjoner skulle bli av stor betydning for byens liv, og for mange fiskevær langs finnmarkskysten. 

Firmaet ekspanderte og hadde filialer i Honningsvåg, Kjøllefjord, Dyfjord, Skjøtningberg, Gjesvær, Tufjord, Mehamn, Berlevåg og Hamningberg. Firmaet drev med både fiskeproduksjon, ishavsfangst, eksport og butikkvirksomhet. I 1947 ble firmaet delt i to: Heinrich Nissen overtok ishavsrederiet mens broren Trygve ble i Hammerfest og fortsatte virksomheten her under eget navn, Trygve Nissen AS.

Arkivnavn Feddersen & Nissen
Arkivskaper Feddersen & Nissen
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Fakturabøker
Tidsperiode 1940 – 1945
Type virksomhet Handelsvirksomhet
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang Ca. 60 bøker
Arkivliste Internt arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord