Brodtkorb og Opdahl

Korrespondansearkivet etter handelsmennene Brodtkorb i Mortensnes og Opdahl i Nyborg oppbevares ved Tana og Varanger Museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum.

Arkivnavn Brodtkorb og Opdahl
Arkivskaper Brodtkorb og Opdahl (begge var handelsmenn)
Arkivref.   (id)
Reg. base Primus nr. 695 og 696
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondansearkiv
Tidsperiode 1946 – 1961
Type virksomhet Handel
Sted / område Mortensnes og Nyborg i Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum 
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausulert