A. Grebstad fiskekjøp

Arkivnavn A. Grebstad fiskekjøp
Arkivskaper A. Grebstad fiskekjøp
Arkivref (id) A-56
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskapsmateriale: journal for månedssammendag, kassaregnskap og –journal fiskekjøp,

ukesammendrag fiskekjøp

Tidsperiode 1952-1974
Type virksomhet Fiskeri/ fiskeoppkjøper
Sted / område Berlevåg
Språk norsk
Ordningsgrad delvis
Omfang 0,1 hm (en pakke)
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/berlevaag-havnemuseum.109224.no.html
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)