Berlevåg Fuglevikbruket

Arkivnavn Berlevåg Fuglevikbruket
Arkivskaper Berlevåg Fuglevikbruket
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode 1939-60
Type virksomhet Fiskeri/ fiskebruk
Sted / område Berlevåg
Språk norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted IKA Finnmark
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord