Br. Aarsæther, Vardø

Arkivnavn Br. Aarsæther, Vardø
Arkivskaper Br. Aarsæther, Vardø
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumneter og korrespondanse, regningsbilag
Tidsperiode 1950-tallet
Type virksomhet Fiskeri / fiskebruk
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 7 hm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger http://varangermuseum.no/no/vardo/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord