Fjærtoft Edward A/S

 

Arkivnavn Fjærtoft Edward A/S
Arkivskaper Fjærtoft Edward A/S
Arkivref (id) A-28
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse, hovedsakelig rundskriv ang. fiskeforedling
Tidsperiode 1972-78
Type virksomhet Fiskeri
Sted / område Berlevåg
Språk norsk
Ordningsgrad delvis
Omfang 0,1 hm
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/berlevaag-havnemuseum.109224.no.html
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)