Gamvik Produksjonslag

Museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, avd. Gamvik eier arkivet. Deler av arkivet er digitalisert, men ikke publisert på nettet.

Arkivnavn Gamvik Produksjonslag
Arkivskaper Gamvik Produksjonslag
Arkivref (id) FMFB/A-1208 (arkivet ved Gamvik museum)
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen 
Type materiale, ev. også innholdstype Reskontobøker og dagbøker, omkostningsbok, lønnsslipper, notisbok for div. salg og kunder, postkvitteringsbok
Tidsperiode 1928 – 1970
Type virksomhet Fiskeri
Sted / område Gamvik
Språk
Ordningsgrad Arkivmateriale på Gamvik museum er delvis ordnet og digitalisert
Omfang
Arkivliste Arkivliste Gamvik Produksjonslag 
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Deler av arkivet er digitalisert, men ikke publisert på nettet
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, avd. Gamvik, samt IKA Finnmark har noe arkivmateriale fra bedriften
Kontaktopplysninger http://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html

 

http://www.ikaf.no/oversikt-privatarkiv-ved-ika-finnmark.5315252-22634.html

Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord