A. Brodtkorb Handel A/S, Vardø

Arkivnavn A. Brodtkorb Handel, Vardø
Arkivskaper A. Brodtkorb Handel
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Debitørbøker, driftskontobøker, regnskapsbøker ang. russehandel, hovedbøker fiskere, saksarkiv, kopibøker
Tidsperiode 1869 – 1935
Type virksomhet Handel / fiskeoppkjøper
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Noe ordnet
Omfang 5-7 hyllemeter
Arkivliste Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Digitaliseringsprosjekt er i gang ved Dig. Forsk avdeling Vardø
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord