Vestfinnmark politiforening

 

Arkivnavn Vestfinnmark politiforening
Arkivskaper Vestfinnmark politiforening
Arkivref (id)  Se offentlig katalog nr. 65 (Vestfinnmark politikammer)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Journal, kassabok og korrespondanse
Tidsperiode 1945-1967
Type virksomhet
Sted / område Vestfinnmark
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 3 arkivstykker
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Statsarkivet i tromsø
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord