A. Brodtkorb Handel A/S Gamvik

Firmaet ble stiftet i 1878. Virksomheten omfattet assortert handel, lager av trelast, bygningsartikler og eksport av fiskeprodukter.

Arkivnavn A.Brodtkorb Handel A/S Gamvik
Arkivskaper A.Brodtkorb Handel A/S
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoller, hovedbøker, fiskejournaler, kassa-dagbøker, dagbokjournaler, notisbøker for varebehandling, følgebrevsblokker, telegramkvitteringsbøker, foldere, ordrebøker, korrespondanse, kassabilag, kartotek over ansatte og stillingshjemler
Tidsperiode 1933 – 1966
Type virksomhet Handel / fiskeri / fiskeoppkjøper
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 2 svære pappesker i magasinet
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausul på en del av materialet: kartotek over ansatte og stillingshjemler.
Stikkord