Firmaet A. Brodtkorb A/S, Gamvik (og Vardø)

Grunnlegger Andreas Brodtkorb. Han fikk handelsbrev i Vardø 5. juni 1829. Han overdro forretningen til sin sønn Nicolai Brodtkorb i 1867 som igjen drev den til sin død i 1880. Enken fortsatte forretningen med H.T. Engelsen som disponent inntil 1897. Da overtok H.L. Brodtkorb som ennå drev virksomheten i 1929 . Firmaet drev i hovedsak med fisk og tran, men hadde også ishavsprodukter, kull, salt og trelast i tillegg til assosiert butikkhandel.

Arkivnavn Firmaet A. Brodtkorb A/S, Gamvik
Arkivskaper Firmaet A. Brodtkorb A/S, Gamvik
Arkivref. (id)

FMFB/PA-1207

Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype se Arkivliste
Tidsperiode 1829 – 1942
Type virksomhet Handel / fiskeri / fiskeoppkjøper
Sted / område Gamvik og Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet og digitalisert
Omfang
Arkivliste Arkivliste Firmaet Brodtkorb A/S
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Ja
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausul på en del av materialet: kartotek over ansatte og stillingshjemler.
Stikkord