Arkivdagen 2015 i Finnmarksarkivene – Arkiivabeaivi 2015 Finnmárkkuarkiivvas

Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. I år er felles nordisk tema: Grenseløst.

Nu go dábálaččat de lágiduvvo Arkiivabeaivi skábmamánus. Jagi 2015 šaddá oktasaš davviriikalaš temá: Rájáheapme.

Institusjonene i Finnmarksarkivene deltar på markeringen med følgende arrangementer i  Lakselv, Kautokeino, Vadsø og Tromsø:

Finnmark fylkesbibliotek: Pionerer i grenselandet i nord

Lørdag 7.11. kl. 12:00-14:30

Her kan man få med seg to foredrag. Steinar Wikan vil gi et innblikk i naturhistorisk forskning i grenseland og ornitologen Hans Tho. L. Schaanning på begynnelsen av 1900-tallet. Kjell Håkestad vil fortelle om presten og språkmannen Johan Beronka fra Ytrebyen i Vadsø.

Det skal også vises en utstilling om Beronkas og Schaannings unike arkiv- og bildemateriale.

Gratis inngang! Enkel bevertning!

Mer om arrangementet: www.finnmarkfylkesbibliotek.no

https://www.facebook.com/Finnmark-fylkesbibliotek-105381959519332/

Samisk arkiv / Sámi Arkiiva:

Rájáhis juoigan /  Grenseløs joik

Juoigiid Searvi ja Sámi Arkiiva ovttas Sámi allaskuvllain bovde olbmuid Arkiivabeaivái 2015. Dáppe lea vejolaš báddet iežat máttuid luđiid studios ja vurket daid maŋisbohttiide.Dát earenoamáš doallu čađahuvvo Diehtosiiddas, 14.11. 2015, 12:00 – 16:00. Doalus šaddá maid vejolašvuođa guldalit luđiid mat leat juo arkiverejuvvon Sámi Arkiivas. Kantiinas dollagáttis mii jearrat manne báddet luđiid sámi arkiivvaide? Ságastallan ja gáfestallan. Bures boahtin!

Joikernes forening og Samisk arkiv i samarbeid med Samisk høgskole inviterer til Arkivdagen 2015. Her blir det anledning til å ta opp joik i studio og arkivere den for fremtiden. Dette særegne arrangementet finner sted på Diehtosiida den 14.11.2015. kl. 12.00-16.00. Her blir det også anledning til å lytte til joik som allerede er arkivert ved Samisk arkiv. Rundt bålet blir det blir stilt spørsmål om hvorfor ta opp joik til samiske arkiver? Diskusjon. Enkel servering. Velkommen!

Rájáhis juoigan Digitála plakahta 2015

https://www.facebook.com/Samisk-arkiv-S%C3%A1mi-Arkiiva-249999021688120/

IKA Finnmark, Lakselv:

Lørdag 14. november kl. 12:00

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden, og årets tema er “grenseløst”.  I år ønsker vi ved IKA Finnmark å fokusere på det samiske og det kvenske språket, og vise hvordan disse språkene kommer fram i arkivene.

Foredrag:
Hilde Skanke ved Kvensk institutt
Sigvald Persen ved Sjøsamisk kompetansesenter

Vi kommer også til å vise en liten utstilling med et utvalg samiske og kvenske arkivdokumenter.

Fri entré – enkel servering.

https://www.facebook.com/events/908385455917615/

Statsarkivet i Tromsø:

Det grenseløse nord
– okkupasjon – deportasjon – samarbeid

Lørdag 21.11. kl 11-15

Foredragsholdere:
– Asbjørn Jaklin – journalist og forfatter
– Kari Myklebost – historiker Universitetet i Tromsø
– Stian Bones – historiker Universitetet i Tromsø

Utstillinger:
– Arkivet til Troms Røde Kors – evakuerte
– Arkivet Sambandet Norge-Sovjetunion avd. Hammerfest
– Fotoutstilling finske flyktninger (fra arkivet til Sør-Varanger politikammer)

Omvisninger i arkivet
Enkel servering

Mer program følger: https://www.facebook.com/statsarkivettromso