Skuvlahoavda Alfred L. Larsen arkiiva / skolesjef Alfred L. Larsens arkiv

Arkivet til skuvlahoavda Alfred L.Larsen arkiiva / skolesjef Alfred L. Larsens arkiv oppbevares ved Samisk arkiv i Kautokeino.

Arkivnavn Skuvlahoavda Alfred L.Larsen arkiiva / Skolesjef Alfred L. Larsens arkiv
Arkivskaper
Arkivref (id) SAMI/PA-1005
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller, kopibøker, journaler, korrespondanse, regnskap
Tidsperiode 1913 – 1960
Type virksomhet Andre arkiver/ Skolestyre/ kommunal styre
Sted / område Kautokeino
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 2 Hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)