Paul Karlsens dødsbo

Paul Karlsen var skogvokter, konstruktør, takstmann i forsikringsråd og kontorist. Statens Distriktsarkitekt for Finnmark oppnevnte Paul Karlsen som materialassistent i 1948. Hans etterlatte papirer oppbevares ved RDM-Porsanger museum.

Arkivnavn Paul Karlsens dødsbo
Arkivskaper Paul Karlsens dødsbo
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype 1 mappe Norsk-Jugoslavisk Samband, Paul Karlsen medlem 1970-80 –tallet1 mappe Norsk Kommuneforbund, Div. korrespondanse 1950-80

1 mappe Porsanger – Laksefjord, korrespondens skogdirektøren m. m.

1 mappe Vest-Finnmark sivilforsvarskrets, krigsutflyttingsgruppe Porsanger, bl. a pristidene 1948

1 mappe Forsikringsrådet, avlevert Karlsen da han var offentlig takstmann

gjenstander

 

Tidsperiode 1950-1980
Type virksomhet
Sted / område Porsanger
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang En eske
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted RDM- Porsanger museum 
Kontaktopplysninger
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord