De glemte gruppene avdekket

Synliggjøring av østsamer, kvinner, sjøsamiske ishavsbønder,  flyttsamisk reindrift og utenlandske fiskearbeidere i privatarkivene.

Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» er nå avsluttet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med flere institusjoner i det faglige nettverket Finnmarksarkivene.

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe hadde sitt siste møte i forbindelse med forprosjektet. I bildet fra venstre: Gunnild S. Engstad fra IKA Finnmark, Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (koordinator), Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø og Grete Gunn bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv

Finnmarksarkivenes arbeidsgruppe hadde sitt siste møte i forbindelse med forprosjektet “Vi er også her!”. I bildet fra venstre: Gunnhild S. Engstad fra IKA Finnmark, Margrethe Vars fra RidduDuottarMuseat, Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (koordinator), Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø og Grete Gunn Bergstrøm fra Sámi Arkiiva/Samisk Arkiv. Foto: Jorun I. Jakola

Målet var å kartlegge hvilke nærings- og organisasjonssektorer, hendelser, konkrete grupper, emner, geografiske områder eller tidsepoker som er underrepresenterte i privatarkivene i ulike depotinstitusjoner i Finnmark. Med midler fra Norsk Kulturfond ble det utført bestands- og samfunnsanalyser med historisk riss som avslørte store mangler og skjevheter i depot.

Det kom frem i analysene at det er bevart få arkiver fra hjørnesteinsnæringer, som fra fiskeri, oppdrettsnæring, mekanisk industri, reiseliv og kombinasjonsnæringer innen arktisk jordbruk, fiske, reindrift og reindriftsrelaterte næringer som duodji og foredling av reinprodukter. Forprosjektet konkluderer videre med at det er behov for å samle inn arkiver og synliggjøre dokumentasjon først og fremst fra østsamisk befolkning, kvinner i hjørnesteinsnæringer, utenlandske minoriteter i fiskeindustrien og oppdrettsnæringen, yrkesgrupper innen de tradisjonelle kombinasjonsnæringer i sjøsamiske områder (fiskerbønder med reindrift og duodji), samt arkiver fra flyttsamisk reindrift.

Resultatene av forprosjektet skal danne grunnlag for det videre arbeidet med hovedprosjektet, som skal være et innsamlings-, dokumentasjons- og formidlingsprosjekt.  Det skal også utarbeides en ny bevaringsplan for privatarkivene i Finnmark som erstatter plandokumentet fra 2010.

Mer om forprosjektet kan du lese her:

Resultat av bestands- og samfunnsanalysene Finnmarksarkivene

Sammendrag fra analysene: Sammendrag av analysene