Fra arkiv til læring – Alten kobberverk i NDLA

Statsarkivet i Tromsø har bidratt med materiale til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Gjennom en artikkel om Alten kobberverk kan videregående elever i hele landet få gratis tilgang til den spennende historien bak kobberverket i Kåfjord i Alta.

På nettsidene til NDLA finner du historien til Alten kobberverk.

På nettsidene til NDLA finner du historien til Alten kobberverk.

Artikkelen, som er skrevet av arkivarene Svein-Olaf Nilssen og Sidsel Marie Gaare Blix, tar for seg oppstart og utvikling av gruvedriften, folketallsutvikling, boforhold, klasseinndeling og etnisitet.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et digitalt fellesgode og en del av kunnskapsallmenningen vår. NDLA er et fylkeskommunalt samarbeid for å få fram frie og åpne læremidler til den videregående skolen i Norge.