Arkivdagen 2016 ved Statsarkivet i Tromsø

Lørdag 12.11.16
Fornorskning i nord:
Hedenske og kristne navn – offisielle og skriftlige navn, muntlige navn, etnisitet – språk i skolen – aktiv fornorskning

Fornorskning i nord:
Hedenske og kristne navn – offisielle og skriftlige navn, muntlige navn, etnisitet – språk i skolen – aktiv fornorskning

Sted og tid: Statsarkivet i Tromsø – lørdag 12.11. kl. 10-14

Program:

Kl. 11.15: Siv Rasmussen: Personnavn på Nordkalotten i eldre tid

Kl. 12.30: Geir Grenersen: Finnefondet: et fornorskningsinstrument eller et ekstra lønnstillegg?

Kl. 10.00-14.00 Lesesalen er åpen for bruk av originalmateriale

Les mer:  https://www.facebook.com/statsarkivettromso/?fref=ts