Privatarkiv ved Gjenreisningsmuseet

I Gjenreisningsmuseets arkiv i Hammerfest finnes det mange forskjellige typer arkivmateriale. Mens noen bedriftsarkiver, som fra Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap eller Vestfinmarkens Privatbank, inntar mange hyllemeter, finnes det relevante arkivalia som ikke en gang fyller en arkivmappe.  Variasjonen kan være stor. Et kjært brev eller en bevart skolebok forteller og formidler folkets prioriteringer og hverdag like godt som arkitekttegninger fra gjenreisningshustyper eller ukeblad fra rett etter krigen.

Dokumenter fra krigs- og gjenreisningstida som rasjonerings- og passerkort, flygeblader og fortellinger fra evakueringa må bevares, dokumenteres og systematiseres og tilgjengelig gjøres for forskning og formidling.

Arkivet omfatter ikke bare papir men også en del forskjellige typer filmmateriale og lydbånd.

Her finner du oversikt over arkivene ved Gjenreisningsmuseet

Mer om privatarkiver ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest finner du her

http://www.kystmuseene.no/arkivalia.329393.no.html

Kontakt: samlingsrådgiver  Tove Johansen Tove.Johansen@gjenreisningsmuseet.no Tlf. 784 02936