Enda flere privatarkiv i Finnmark berges !

Nå skal enda flere privatarkiv i Finnmark berges gjennom tett regionalt samarbeid. Ida Kjelen Thuv og Anne Karen Hætta er nyansatt for å arbeide med nettopp dette. Disse to skal spore opp og samle inn de glemte gruppenes egne stemmer, dokumentasjon fra særlig østsamer, fiskerbønder i sjøsamiske områder, finske og østeuropeiske ny-innvandrede og utøvere innen flyttsamisk reindrift. Kvinneperspektivet er sterkt med i arbeidet med alle gruppene.

Ida Kjeilen Thuv (31) er fra Vadsø. Hun har mastergrad i litteraturvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet hvor hun også har vært ansatt som lektor. Anne Karen Hætta (32) har mastergrad i urfolkstudier ved UiT Norges arktiske universitet, og har jobbet ved Samisk høgskole. De nye medarbeiderne skal begynne januar og jobber med dette i tre måneder. Ida skal ha arbeidssted ved Finnmark fylkesbibliotek, mens Anne Karen holder til ved Samisk Arkiv i Kautokeino. De skal først og fremst ta kontakt med organisasjoner, lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner for å få samlet inn mest mulig fra de utvalgte gruppene som er valgt ut etter et grundig forarbeid.

Ida Kjeilen Thuv (t.v.) og Anne Karen Hætta skal samle inn protokoller, brev og saksdokumenter, regnskapsmateriale og fotografier fra glemte grupper. Foto: Sonja Siltala/Finnmark fylkesbibliotek.

Ida Kjeilen Thuv (t.v.) og Anne Karen Hætta skal samle inn protokoller, brev og saksdokumenter, regnskapsmateriale og fotografier fra glemte grupper. Foto: Finnmark fylkesbibliotek.

Innsamlingen er en del av prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» som er satt i gang av det arkivfaglige nettverket Finnmarksarkivene. Nettverket er etablert i regi av Finnmark fylkesbibliotek prosjektgruppe med medlemmer fra Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv Finnmark, RiddoDuottarMuseat og Varanger museum, avd. Vardø. Innsamlingsprosjektet, som er støtte av Norsk Kulturråd, munner ut i en vandreutstilling og publikasjon.

Flere institusjoner er med på det tette regionale samarbeidet. Fra venstre bak Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (leder), Anne Karen Hætta (prosjektmedarbeider), Gunnhild Engstad fra IKA Finnmark, Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek, Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø, Grete Gunn Bergstrøm fra Samisk arkiv og Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger museum, avd. Vardø (via skype). Margrethe Vars fra RiddoDuottarMuseat og Ida Kjeilen Thuv er ikke med på bildet. Bilde: Finnmark fylkesbibliotek.

Flere institusjoner er med på det tette regionale samarbeidet. Fra venstre bak Helena Maliniemi fra Finnmark fylkesbibliotek (leder), Anne Karen Hætta (prosjektmedarbeider), Gunnhild Engstad fra IKA Finnmark, Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek, Svein-Olaf Nilssen fra Statsarkivet i Tromsø, Grete Gunn Bergstrøm fra Samisk arkiv og Synnøve Fotland Eikevik fra Varanger museum, avd. Vardø (via skype). Margrethe Vars fra RiddoDuottarMuseat og Ida Kjeilen Thuv er ikke med på bildet. Bilde: Finnmark fylkesbibliotek.