Gornitak Dampskipsekspedisjon

Losserulle oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek (se arkivet etter Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap).

Arkivnavn Gornitak Dampskipsekspedisjon
Arkivskaper Gornitak Dampskipsekspedisjon
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Protokoll for loss ruter/lokalruter
Tidsperiode 1945 – 1953
Type virksomhet Sjøtransport
Sted /område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Nei
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Kjøpmann E Opdahl fungerte som ekspeditør og derfor er losserullen avlevert sammen med Opdahl-arkivet