Vestre Jakobselv Samvirkelag

Arkivnavn Vestre Jakobselv Samvirkelag
Arkivskaper Vestre Jakovselv Samvirkelag
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1999-2000
Type virksomhet Handelsvirksomhet
Sted / område Vestre Jakobselv , Vadsø
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 arkivstykke
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)