D/S Ekspedisjon Gamvik

Arkivet oppbevares ved Gamvik Museum.

Arkivnavn D/S Ekspedisjon Gamvik
Arkivskaper D/S Ekspedisjon Gamvik
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Kassabok
Tidsperiode 1954 – 1958
Type virksomhet Sjøtransport
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord