MT-slakt

Arkivnavn MT-slakt
Arkivskaper MT-slakt
Arkivref (id) SAMI/PA-1108
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskap, rapporter, dokumenter
Tidsperiode 2001-2013
Type virksomhet Slakteri
Sted / område Guovdageaidnu – Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Grovordnet
Omfang 22 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)  Klausulert