Reinprodukter A/S

Arkivnavn Reinprodukter A/S
Arkivskaper Reinprodukter A/S
Arkivref (id) SAMI/PA-1089
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskap, rapporter, korrespondanse, foto og film
Tidsperiode 1987-2000
Type virksomhet Slakteri
Sted / område Karasjok
Språk Norsk
Ordningsgrad Grovordnet
Omfang 89 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)